>

help-auth

help-auth - GearCode

GC.AUTH - panel użytkownika


GC.AUTH –jest aplikacją służącą do nadawania tożsamości użytkownikom wielu aplikacji, służy również do nadawania tożsamości użytkownikowi GC.PLATFORM. Użytkownik może utworzyć jedno konto, które będzie wykorzystywane w platformie GC.PLATFORM. Ponadto aplikacja daje możliwość uwierzytelniania się za pomocą kont Google, Facebook czy Microsoft.


Kto może korzystać z GC.AUTH?

Istnieją zasadniczo trzy grupy użytkowników tej aplikacji:

 • 1. Klienci sklepów korzystających z platformy GC.PLATFORM

 • 2. Właściciele sklepów korzystający z platformy GC.PLATFORM • 1. Klienci sklepów korzystających z komponentów GC.PLATFORM


 • Zakładając konto w jednym z wielu sklepów obsługiwanych przez GC.PLATFORM osoba ta ma dostęp do swoich danych osobowych w danym sklepie. Lista dostępnych zakładek zawiera: Profil, Zmiana hasła, Historia logowania, Urządzenia. .


  Zakładka Profil: 

  Widoczne jest w niej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

  Zmień hasło - zakładka ta dostępna jest tylko dla użytkowników natywnych (użytkowników, którzy założyli swoje konta bezpośrednio w GC.AUTH). Użytkownicy, którzy założyli swoje konta za pomocą Google, Facebook lub Microsoft nie mają możliwości zmiany hasła w tym miejscu. Dla użytkowników natywnych zakładka ta umożliwia zmianę hasła - wpisujesz stare hasło, nowe hasło i powtarzasz nowe, aby upewnić się, że nie popełniłeś błędów w pisowni

  Zakładka Historia logowania

  Historia logowania zawiera takie informacje jak na screenie poniżej: Data, aplikacja, przeglądarka, która została użyta oraz informacja czy logowanie zakończyło się sukcesem czy nie.


  Zakładka Urządzenia

  Zakładka ta zawiera takie informacje jak: Nazwa, Identyfikator urządzenia, System operacyjny oraz Wersja.


 • 2. Właściciele sklepów korzystających z komponentów GC.PLATFORM


 • Właściciel sklepu oczywiście widzi jego dane osobowe (tak samo jak zwykły klient - Historia logowania, Urządzenia) ale oprócz tego taki użytkownik może zobaczyć wiele innych zakładek takich jak: Użytkownicy, Historia logowania (użytkowników), Aplikacje, Uprawnienia, Filtry żądań, Brands, Branding, Pliki i Szablony. Oczywiście widoczność tych danych zależy od ustawień uprawnień.
  Właściciel

  Jak widać na screenie, lista użytkowników zawiera imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz typ konta (systemowe, Google, Facebook lub Microsoft).

  Zacznijmy od widocznego na ekranie czerwonego przycisku "Dodaj". Umożliwia on ręczne utworzenie nowego użytkownika. Po naciśnięciu tego przycisku otwiera się okno pokazane poniżej, w którym można zdefiniować: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz zakres uprawnień do wybranych aplikacji.  Zakładka Historia logowań 

  Zakładka ta pokazuje nazwę użytkownika, datę logowania, użytą aplikację, typ przeglądarki, z której korzystano oraz informację czy logowanie przebiegło pomyślnie czy nie.  Aplikacje  

  W tej zakładce widoczne są wszystkie aplikacje, do których właściciel sklepu ma uprawnienia.  


  Filtry żądań  

  W tym miejscu możesz zdefiniować np. numery IP, które nie będą mogły korzystać z Twojej aplikacji.


  Brands  

  Brands – jeśli posiadasz więcej niż stronę internetową możesz dodać tutaj więcej marek z ich różnymi logotypami i obrazkami w tle, ale wszyscy Twoi użytkownicy będą zarządzani za pomocą jednej bazy danych.


  Branding

  Tutaj wyświetlane są ikony, loga firm, obrazy stron logowania oraz szablony emaili nadawców.


  Pliki  

  Aby mieć loga i wszystkie nowe grafiki musisz je wgrać do serwisu auth. Robi się to za pomocą funkcji Pliki i przycisku Dodaj.
  Szablony 

  Definiujesz tutaj szablony dla swojej aplikacji dla wiadomości potwierdzającej e-mail, wiadomości resetującej hasło itp.