>

GC.PLATFORM - kompletne rozwiązania katalogowe

GC.PLATFORM - kompletne rozwiązania katalogowe - GearCode

GC.PLATFORM

to kompletne rozwiązania katalogowe,
na które składają się:

GC.MDM

system zarządzania danymi (Master Data Management)

GC.CART

oprogramowanie do zarządzania zamówieniami

GC.CATALOG

katalogi webowe i mobilne dla rynku B2B oraz B2C.

GC.CMS

system zarządzania treścią i tłumaczeniami

GC.AUTH

system autoryzacyjny i zarządzający uprawnieniami 

GC.REPAIR

aplikacja dokumentacyjna dla warsztatów samochodowych

GC.SMS

system optymalizacji zapasów magazynowych

GC.MDM

 • zarządzanie bazą produktową
 • definiowanie grup, opisów i zdjęć
 • synchronizacja z ERP i nie tylko

GC.MDM pozwala na zarządzanie wszelkimi informacjami dotyczącymi bazy produktowej firmy. Umożliwia wprowadzanie i gromadzenie takich danych jak parametry, opisy i zdjęcia produktów. Organizuje także sposób ich prezentacji.

System jest ukierunkowany na branżę motoryzacyjną. Umożliwia zarządzanie powiązaniami produktów z pojazdami, a także pozyskiwanie takich informacji od producentów części i materiałów. Ułatwia to późniejsze dopasowywanie produktów do konkretnego pojazdu klienta.

System ukierunkowany jest na pracę z dużą ilością informacji, przygotowywanych przez wiele zespołów ludzkich. Możliwa jest także współpraca z firmowym systemem ERP.

Przygotowywane w systemie dane są kompletnym źródłem dla różnego rodzaju katalogów elektronicznych czy witryn internetowych wykorzystywanych przez firmę.

GC.CART

 • zarządzanie zamówieniami
 • zarządzenie cenami
 • zarządzanie dostępnością

GC.CART jest oprogramowaniem służącym do zarządzania zamówieniami.

W razie potrzeby służy jako warstwa integracyjna dla systemów ERP.

Za pomocą GC.CART możesz na przykład zarządzać cenami, zarządzać stanami magazynowymi lub wysyłać wiadomości potwierdzające zamówienia.

GC.CATALOG

 • szybkie wyszukiwanie
 • zawsze aktualne dane
 • tworzenie wycen

ponad

2 mln

referencji

ponad

1 mln

zdjęć

ponad

80 tys.

pojazdów w bazie danych

ponad

12

połączonych systemów ERP

Elektroniczny katalog pozwalający szybko wyszukać towary z bazy ok 1,5 mln dostępnego asortymentu oraz zamówić je przez Internet.

Wykorzystać go można także do wielu dodatkowych operacji ułatwiających pracę w warsztacie samochodowym, takich choćby jak tworzenie wycen napraw samochodów w oparciu o dane o czasach napraw.

Program pobiera wszystkie dane z Internetu (tzw. chmury). Oznacza to, że nie są potrzebne aktualizacje baz danych – dane jak lista dostępnych pojazdów, nowe produkty, ceny czy dostępność części są zawsze aktualne. W tym sposobie działania potrzebny jest oczywiście dostęp do Internetu.

 • Program integruje dane z TECDOC, HaynesPRO, DAT, etc.
 • Integracja katalogu z systemem ERP

GC.CMS

 • system zarządzania treścią
 • narzędzie wielojęzyczne
 • definiowalne role użytkowników

GC.CMS to wielojęzyczne narzędzie zarządzające wieloma witrynami

CMS umożliwia zarządzanie wieloma witrynami z jednego profilu lub wielu ról przypisanych do każdego użytkownika. Logowanie odbywa się poprzez ActiveDirectory co jest ważne dla korporacji (jeden login i hasło do wszystkich aplikacji). CMS jest wykonany w technologii RWD ułatwiającej zarządzanie witrynami poprzez urządzenia mobilne.

Wbudowany kreator daje możliwość umieszczania „banerów produktowych” bezpośrednio w kontekście w specjalnych do tego przygotowanych blokach typu Slider itp. Dane towaru (cena, stany, opisy, zdjęcia) są pobierane z ERP firmy i codziennie automatycznie odświeżane – bez konieczności ręcznej aktualizacji.

Treść artykułów może być współdzielona między dowolnymi witrynami z możliwością przypisania kanoniczności per witryna jak i per kategoria. CMS został też przygotowany pod SEO - każdy z artykułów posiada do tego odpowiednie pola w konfiguracji.

W CMS jest też miejsce na słowniki, ponieważ jest to narzędzie wielojęzyczne.

GC.AUTH

 • uwierzytelnianie użytkowników
 • logowanie przez zewnętrzne serwisy
 • zarządzanie uprawnieniami

Serwer autoryzujący GC.AUTH odpowiada za uwierzytelnianie użytkownika systemu jak również zarządzanie kontrolą dostępu.

Oprócz podstawowego sposobu logowania poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła, na życzenie klienta możliwe jest także udostępnienie rejestracji/logowania przy użyciu zewnętrznych serwisów jak Facebook, Google czy Microsoft.

Aplikacja udostępnia panel administratora, poprzez który osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać użytkownikami, aplikacjami, uprawnieniami oraz pozostałymi częściami aplikacji.

Ze względu na potrzeby związane z rozpoznawalnością marki, w aplikacji zostały udostępnione narzędzia umożliwiające jej dostosowanie do wizerunku organizacji klienta poprzez umieszczenie logotypu firmy czy odpowiedniego tła strony logowania.

GC.REPAIR

 • aplikacja dla warsztatów
 • tworzenie protokołów
 • dodawanie zdjęć i opisów usterek

Aplikacja GC.REPAIR służy do tworzenia protokołów przyjęcia oraz wydania pojazdów przez warsztaty/serwisy samochodowe. Aplikacja umożliwia dokumentowanie zdjęć pojazdów i usterek oraz opisów związanych z naprawą pojazdów. 

Pomocne są także opcje umożliwiające dokumentowanie wyposażenia pojazdu czy stanu licznika lub ilości paliwa pojazdu przyjętego do naprawy.

Możliwe jest przeglądanie archiwalnych raportów, przez co w łatwy sposób tworzy się historię napraw i komunikacji z danych klientem. GC.SMS

GC.SMS

 • analiza danych magazynowych
 • dane on-line lub off-line
 • obsługa filii

analiza

dostępnych danych z innych systemów (np. ERP, BI)

sterowanie

parametrami używanymi w systemie zamówień

tworzenie

zamówień

komunikacja

między działami nadzorującymi zapas i asortyment

Stock Management System (w skrócie GC.SMS) jest przeznaczony do optymalizacji zapasów magazynowych poprzez:

Analizowane dane pochodzą z wielu różnych systemów i są dostępne w GC.SMS w formie:


 • on-line poprzez webservice,
 • off-line ładowane wsadowo raz dziennie,
 • w formie mieszanej, część danych jest on-line a część off-line.

Dane analizowane są na poziomie towarów lub zasobów. Zasobem jest zbiór towarów mających ta samą funkcję, przeznaczenie, spełniających konkretną potrzebę klienta.

Towary i zasoby są opisywane/parametryzowane przy pomocy dowolnej liczby kryteriów definiowanych przez użytkownika. Wartości kryteriów pochodzą z innych systemów lub są uzupełniane przez użytkownika w GC.SMS.

GC.SMS obsługuje wiele filii, w których są zlokalizowane magazyny. Filie można grupować w celu analizy zagregowanych danych z kliku filii.

Stock Management System jest wyposażony w automat wykonujący zadane analizy i na podstawie zdefiniowanych warunków automatycznie ustala parametry towarów wykorzystywane w zamówieniach.